top of page

Vad är...? Food Valley

Då var det dags för ytterligare en artikel från vår fantastiska region. Denna gång fick vi möjligheten att ställa några frågor till Bengt Fellbe, Näringslivssamordnare i Bjuv om Food Valley. Vad är Food Valley? Varför startade det? 2008 samlade vi ihop ett antal av de större företagen i Bjuv, Findus, Söderåsens Bioenergi, Neova/Nevel, Isover, mfl, tillsammans med LU/Campus Helsingborg för att inventera kommunens lokaliseringsfaktorer. Utgångspunkten var att ta vara på restvärme och erbjuda den till andra etableringar. Vi letade upp en ort i Österrike som gjort en fantastisk resa från fosilberoende till bioekonomi och gjorde studiebesök. Det ledde fram till samarbetet som under några år gick under namnet ”Söderåsens biopark”. Efterhand som samverkan utvecklades blev det tydligt att det var livsmedelssektorn som vi skulle ha fokus på och ”Food Valley of Bjuv” föddes. Idag har företagsklustret bred förankring inom flera sammanhängande sektorer – cirkulär ekonomi-Industriell symbios. Hur är detta unikt för regionen? Bjuvs kommun har likt flera andra i NV Skåne ett mycket bra logistiskt läge. Till det ska då läggas att vi i Bjuv har en infrastruktur som i de flesta avseende är unik inom livsmedelssektorn. Vi har en industripark som är sammankopplad med biogasanläggning, via ett processreningsverk med mycket hög kapacitet. Till det har vi god tillgång på vatten och kraftförsörjning, samt fastighetsägare med stora marker som är intresserade av att utveckla sin traditionella lantbruksverksamhet. Vi har till det en bred kompetens bland våra serviceföretag inom livsmedelsbranschen och mycket goda relationer med akademin. Vad är målet med detta samarbete? Att fortsätta utveckla vår redan innovativa livsmedelsindustri. Vi kommer spela en stor roll i Sveriges omställning till en cirkulär och hållbar primär- och livsmedelsproduktion, som är målsättningen i Sveriges livsmedelsstrategi. Hur skapar detta mervärde för företag och invånare och samtidigt stärker regionen? Livsmedelsbranschen är en strategiskt viktig sektor och står inför ett innovativt paradigmskifte. Det skapar arbetstillfälle såväl för den breda massan som inom hightech och FoU. Hållbara näringar är attraktivt och involverar hela samhället. Ni samarbetar med fler olika samarbetspartners, vissa som även är medlemmar i Campus Vänner. Vad innebär ett engagemang i Food Valley? I min värld bygger cirkulär ekonomi och industriell symbios på win-win och transparens. Du behöver flera partners och kontaktytor. Inom de olika samarbeten och projekt vi deltar i byter vi erfarenheter och delar kunskap. Hur kan man engagera sig som företag? Vilka initiativ eller samarbeten ser ni behov av framöver? För att fortsätta utveckla Food Valley of Bjuv behöver vi samverkan och partnerskap med innovativa företag inom vitt skilda branscher. Foodtech och innovativ primärodling spänner över såväl teknikbolag inom vattenrening, ventilation, styrsystem, AI, sensorstyrning, belysning, logistik, processteknik som entreprenörer inom frilands- och växthusodling. Vi är naturligtvis också intresserade av entreprenörer inom resursstyrning och energioptimering, samt hållbar byggteknik. Hur samarbetar ni med Campus Helsingborg idag? Vi har sedan lång tid tillbaka haft samverkan och projekt ihop med Miljöstrategiavdelningen på Campus. Vi ser fram emot att fortsätta och kan troligtvis hitta fler samverkansytor. En punkt som vi har samverkat kring är att skapa ett hållbart cirkulärt system genom att fokusera på hållbar logistik och mobilitet. Detta är en viktig pusselbit i det vi försöker åstadkomma hos oss.  Kan man som student engagera sig? Hur kan Food Valley ha nytta av studenterna nu och i framtiden? Vi ser naturligtvis positivt på studentsamverkan. Det kan ske i alla möjliga former, examensarbete, Forskningsuppdrag, etc. Tack så mycket för ditt engagemang och dina svar på våra frågor Bengt! Har ni fler funderingar eller är intresserade av samarbete är det bara att höra av sig till honom. Annars besöker ni https://www.foodvalleyofbjuv.com/

Comments


bottom of page