top of page

Vad är...? H22

Campus Vänner presenterar Vad är…? Vad är…? är en ny serie av berättelser från regionen för att kort introducera några av alla goda saker som händer här. Samarbeten och satsningar mellan olika parter som skapar ett mervärde för hela regionen. Vi väljer att lyfta dessa lite extra då det är saker som gynnar dig som företag och student, direkt och indirekt. Som gör vår region starkare och mer attraktiv. Något som görs för att visa att det är här man ska bo och arbeta i framtiden. Som inledning till fick vi chansen att ställa några frågor till Kristin Engholm, projektledare på H22. H22 – Vad är det? Varför startade det? H22 är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Samhället står inför stora utmaningar. De offentliga intäkterna minskar eftersom andelen barn och äldre blir fler jämfört med den arbetade befolkningen som betalar skatt. Detta innebär ett tuffare ekonomiskt läge för alla kommuner i Sverige, även Helsingborg. Samtidigt ökar invånarnas förväntningar på enklare, snabbare och mer flexibel service. Dessutom står världen inför stora klimatutmaningar och en teknikutveckling som kommer att förändra vårt sätt att leva och arbeta. För att ta oss an dessa utmaningar så krävs förändrade arbetssätt och smartare välfärdslösningar. Därför behöver staden arbeta med långsiktig och hållbar välfärds- och stadsutveckling. För att lyckas måste staden ta bort sådant som inte genererar tillräckligt mycket värde, utveckla mer effektiva arbetssätt och ge utrymme för tester och innovation. Det krävs nya former av samarbete, både lokala, nationella och internationella. H22 City Expo – Vad är det?H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg som pågår i 35 dagar i maj-juli 2022. Det är också en plattform för att visa upp innovationsarbete och nya lösningar. Fokus är på framtidens välfärds- och stadsutvecklingslösningar – hur innovation kan hjälpa oss att skapa livskvalitet i vardagen för alla Helsingborgare H22 City Expo utgår från tre fysiska huvudområden: Oceanhamnen, Drottninghög och SeaU. Det kommer också att finnas ett cityområde i de centrala delarna av Helsingborg och några utvalda platser runt om i staden och regionen (Skåne och Greater Copenhagen), så kallade satelliter. Vissa av Campus Vänners medlemsföretag och samarbetspartners är även partners i H22. På vilket sätt arbetar H22 med partners? Utgångspunkten för att ett företag eller en organisation ska kunna bli partner till H22 är att de har en satsning på innovation och utveckling som driver den egna branschen framåt, men som också bidrar till att utveckla Helsingborg till en mer smart och hållbar stad. Partners kan antingen bidra med satsningar som implementeras i staden eller använda staden som testbädd. H22s partners kommer att bidra med olika satsningar som på kort och lång sikt bidrar till Helsingborgs utveckling och Helsingborgarnas livskvalitet. Det finns flera olika sätt att samarbeta och bli en del av H22, exempelvis som co-creator, content partner eller friends of H22. På h22.se finns det tydligare beskrivet vad det innebär i vår partner brief. Vad är visionen för Helsingborg och regionen med H22? Politiken har tagit beslutet att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer till 2022, på den resan är H22 det viktigaste verktyget. I det lite längre perspektivet arbetar vi mot vision 2035. För att lyckas behöver företag, invånare, akademi, andra städer, föreningar och offentlig sektor vara en stor del av H22 och det ser vi redan att de är. Hur jobbar projektgruppen och hur är Campus Helsingborg involverade? Projektgruppen som jobbar med H22 håller ihop det övergripande arbetet, planeringen, marknadsföringen samt genomförandet av H22 City Expo. Vi arbetar också med att göra Helsingborg relevant för en internationell publik och skapar nya partnerskap som bidrar till utvecklingen av en smart och hållbar stad. Men det är i samarbetet med de olika aktörerna som innovation händer. Exempel på Campus Helsingborgs delaktighet i H22 är att de har en H22 koordinator (precis som förbundet, förvaltningarna och bolagen inom Helsingborgs stad), de finns representerade i vår advisory board och vi jobbar nära tillsammans med två team av studenter gällande vår kommunikation. Utöver det så driver Campus Helsingborg även projekt och testar saker tillsammans med oss som stad och näringslivet för att bli mer innovativa och hållbara. Ett exempel är sensorer i tunnlar för att detektera graffitti utan att behöva åka ut på plats. Kan man som student engagera sig? Absolut! H22 är till för alla som har en bit av sitt hjärta i Helsingborg. Det finns många sätt att engagera sig på, exempelvis som värd, ambassadör eller testpilot, kika gärna in på h22.se. Hittar du inget som passar dig med har en egen idé om hur du vill engagera dig så hör av dig! Stort tack till Kristin som tog sig tid för att ge oss alla en bra sammanfattning om vad de gör. Vill ni veta mer kan ni alltid besöka h22.se eller ta kontakt om ni är intresserade av hur ni kan bidra! Har ni förslag på vilka ni tycker vi borde skriva om så tar vi gärna emot tips!

Comments


bottom of page