top of page

Vad gör framtidens journalister och kommunikatörer?

11 oktober!


Både journalister och kommunikatörer arbetar i föränderliga branscher och möter liknande utmaningar i det dagliga arbetet. Samtidigt har journalistrollen och kommunikatörsrollen ofta uppfattas stå i konflikt med varandra. Båda rollerna kräver att individen ofta är både vara specialist och generalist, kan producera innehåll och kan tänka strategiskt kring olika plattformar. Därtill spås utvecklingen inom AI påverka branscherna i grunden. 

Detta har skapat en rörelse på arbetsmarknaden där de två yrkesgrupperna möts. Vad betyder det för framtidens journalister och kommunikatörer? Vad och hur jobbar de? Hur kan strategisk kommunikation utvecklas med hjälp av journalistik och vice versa?

I det här panelsamtalet träffar du representanter från Helsingborgs stad, Helsingborgs dagblad samt forskare från Lunds universitet. Evenemanget genomförs tillsammans med plattformsprojektet Social Information and Hybrid Power vid Campus Helsingborg.

  1. När: 11 oktober 8.30-10.00

  2. Vart: Clarion Hotel Sea U

  3. Anmälan: https://forms.gle/72i19FCk4mCdgXce8

  4. Vi bjuder på frukost!"


Comments


bottom of page