top of page

Vi välkomnar Henry Dunker Förvaltnings AB som nya medlemmar i Campus Vänner!

Stiftelse med Helsingborg stad som stora förmånstagare. Dunkerstiftelserna innehar röstmajoriteten i Trelleborg AB. Enligt Henry Dunkers förordnanden har Dunkerstiftelserna som uppgift till att bidra till en långsiktig och stabil utveckling av Trelleborg AB. Helsingborg stad kan utnyttja avkastningen från stiftelserna för ett för staden gagneligt ändamål. "Vi är en del av Helsingborg och vill engagera oss i Arbetet kring Campus. Samarbetet akademi och näringsliv är viktigt för staden." Campus Vänner är väldigt glada att Dunkersstiftelserna vill vara med och stödja vårt fortsatta arbete. Varmt välkomna!

Comments


bottom of page