top of page

Workshop Hållbarhet

Som en fortsättning på det tema vi presenterade på vår frukostträff så vill Campus Vänner och Helsingborgs Stad, den 27 oktober, bjuda in till en workshop där ni tillsammans med studenterna får möjlighet att diskutera några aspekter av ert hållbarhetsarbete samtidigt som ni kommer få en inblick i Helsingborgs stads arbete och mål med deras fortsatta hållbarhetssatsning.

Hållbarhetsarbetet innebär en förändring inom många olika områden. Vanligtvis kanske man tänker på energiförbrukning, transport, utsläpp och tillverkning. Det är i slutändan helt rätt att detta är områden som gör stor skillnad. Men genom att göra förändringar här, innebär det också en förändring för ledare, medarbetare och kunder. Det är dessa områden vi vill fokusera på i denna workshop genom att ni tillsammans med studenterna får diskutera följande frågor:

· Hur jobbar vi internt med medarbetare och ledare i hållbarhetsarbetet?

· Hur kan vi jobba med vår kommunikation mot konsument och återförsäljare kring förändrad produkt/tjänst?

· Hur kan vi jobba med produkt- och tjänsteutveckling av vår produkt/tjänst för att göra den mer hållbar men fortfarande lönsam?

Hållbarhet i olika former kommer bli allt viktigare framöver. Både för den långsiktiga lönsamheten och attraktiviteten som arbetsgivare. Vi är väl medvetna om att hållbarhetsarbetet redan är djupt rotat hos många av er men vet även att det finns utrymme att jobba mer med detta då vi fortfarande har en väg att vandra för att nå de globala målen. Helsingborgs stad håller på att ta fram ett lokalt Parisavtal och vill hjälpa till att sänka tröskeln för hållbarhetsarbetet. Det har hela tiden funnits en önskan att involvera studenterna i detta. Här tyckte vi att Campus Vänner självklart skulle vara med att skapa en möjlighet för detta samtidigt som vi kan erbjuda er företag en chans att jobba tillsammans med dem.

Många framtida medarbetare utbildar sig just nu på Campus och hållbarhetsfrågan är något som allt fler lägger stor vikt vid när de tittar på deras nästa arbetsgivare. Hållbara företag är de företag som i framtiden kommer kunna se mest lönsamhet då investeringar och medvetna val av kunder lutar allt mer ditåt. För ett fungerande samhälle i längden så behöver vi mötas och arbeta med dessa frågor. Vad är bättre än att då sätta sig ner tillsammans med studenterna på Campus och diskutera några aspekter i detta arbete och kunna ta del av deras kunskap och driv och kanske få hjälp i ert arbete framöver också. Denna workshop blir en första start av denna diskussion mellan studenter och företag i regionen.

Workshopen är planerad att äga rum fysiskt vilket även innebär att vi kommer behöva begränsa antalet personer i lokalen för att kunna göra det så säkert som möjligt. Vi har därför plats för 4 företag med möjlighet att vara två representanter från varje på plats. Mer info om plats etc. får ni vid anmälan. Som tidigare så följer vi råd och rekommendationer som ges och håller det därför även öppet för ev. förändringar eller anpassningar som behöver göras för att kunna genomföra detta säkert. 

Datum: Tisdagen 27 oktober

Tid: kl. 14-16

Plats: Drottninggatan 7A

Sista dag för anmälan är 21 oktober. Anmälan sker direkt till robin.nilsson@campusvanner.se med namn på deltagare och ev. allergi/specialkost. Återkoppla till mig vid frågor eller funderingar kring eftermiddagen.

Vi hoppas att ni vill ses och diskutera dessa frågor tillsammans med oss!

​Mvh

Campus Vänner och Helsingborgs Stad

Komentáře


bottom of page