top of page

CAMPUS VÄNNER STIPENDIUM

Som student (kandidat- eller masterutbildning) på Lunds universitet, Campus Helsingborg kan du söka Campus Vänners stipendium oavsett vilken fakultet du tillhör. Campus vänner har valt att årligen ge bidrag till studentföreningarna vid Campus Helsingborg för att möjliggöra studiesociala aktiviteter.

Campus Vänner stipendium

Ansökningsperioder 2024

15 januari – 16 februari

  • Datainsamling för examensarbete.

  • Studieresor om det ingår som en del av ett projekt i utbildningen (ej termin utomlands).

  • Projekt som tilldelas studenter från medlemsföretagen i Campus Vänner som en integrerad del av kurs eller utbildning.

  • Vi ser gärna att stipendiet går till att förkovra, förstärka och bredda CV:t samtidigt som det ger ytterligare personliga erfarenheter.

Stipendium kan sökas för följande aktiviteter

Campus Vänner Event

Behörighet och villkor

  • Vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet och ha pågående kurser på Campus Helsingborg (både vid ansökningstillfället och under den termin du söker stipendium för).

  • Ha goda språkkunskaper i engelska.

Du får däremot inte ha påbörjat ditt projekt/resa/aktivitet före sista ansökningsdatum. (Observera: Du kan inte ansöka om stipendium för påbörjad eller redan avslutad utlandsperiod.)

Viktigt att motta en bekräftelse via mejl på att din stipendieansökan har kommit fram.

Efter mottagandet av stipendium

  • Delta i stipendieutdelningsträff 16 maj och berätta om ditt projekt/resa/aktivitet.

  • Återkoppling ska skickas in till Campus Vänner efter att mottagandet och utförande av det som stipendiet var till för skett. Campus Vänner skickar ut detta formulär till stipendiemottagaren separat.

bottom of page