top of page

Fashion Pop-Up Sale Events

Stipendium för att undersöka hur den tillfälliga detaljhandeln formar konsumenters upplevelse av butiken. Anna Spitzkat studerade masterprogrammet inom Service Management med inriktning Retail (Master in Service Management, Specialization Retail) och hade länge fascinerats av pop-up butiker. Då fenomenet blivit mer och mer populärt valde hon att skriva sin masteruppsats om den nya trenden. Däremot märkte hon relativt snabbt att det inte fanns så mycket forskning eller studier om pop-up butiker vilket ledde till beslutet att göra en grundlig undersökning själv. Hon ansökte därför om 5500 kr från Campus Vänner för att finansiera resor till och från 10 olika pop-up butiker i Malmö, Göteborg, Stockholm och Köpenhamn. På plats ville hon undersöka de olika butikernas utformning samt hur kunderna upplevde butiken. Syftet med undersökningen var att utöka kunskapen om hur den tillfälliga detaljhandeln som helhet, inklusive de olika egenskaperna hos popup-försäljning, formar och influenserar konsumenternas praxis, och tillsammans med det, köparens upplevelse i butiken. Stipendiet möjliggjorde att Anna kunde vara mer flexibel i sitt resande till och från de olika butikerna då en del pop-up butiker marknadsförs på kort varsel. Hon kunde därför inte planera sina resor långt i förväg utan var ofta tvungen att agera fort och spontant, vilket innebar en del kostsammare resor. Finansieringen underlättade på så vis utförandet av undersökningen. Stipendieansökan: Master Thesis on Fashion Pop-Up Sale Events Student: Anna Spitzkat Beviljat belopp: 5500 kr Slutdatum för projektet: 2 juni 2016

Comments


bottom of page