top of page

Logistikstudenter reste till Hamburg

Stipendium för en studieresa till Hamburg för studenter på logistik inom både kandidat och masterutbildning. I februari 2016 gjordes en studieresa till Hamburg med 42 studenter både från kandidatprogrammet Logistics Service Management och Masterprogrammet i Logistics Service Management. Syftet med resan var att ge studenterna en chans att studera hur logistikverksamheter kan fungera i ett annat land och se vilka skillnader och likheter det finns jämfört med Sverige. För att finansiera resan blev studenterna beviljade 20 000 kr från Campus Vänner som skulle täcka resekostnaderna till och från landet. Under vistelsen fick studenterna en guidad tur genom Hamburgs hamn där de fick reda på att hamnen hanterar mer än 1 600 000 containrar via deras kombiterminal. Detta gör att det är en av de största hamnarna i världen när det gäller inflöde och utflöde via järnväg, att få se hur logistiksystemen fungerar på hamnen var därför mycket uppskattat av studenterna. Efter den guidade turen besökte gruppen Kuhne Logistics University (KLU) som är lokaliserat precis vid hamnen. De togs emot av ProfRod Franklin som gav en rundtur av skolan och en föreläsning om vilken uppbyggnad deras program har. Han förklarade att det var viktigt att KLU ska bedriva en verksamhet som har täta kopplingar till teorin men som också finns i verkligheten hos de företag man samarbetar med. Besöket var mycket uppskattat av eleverna då skolan också är rankad som nr 1 när det gäller undervisning och nr 3 när det gäller forskning i Tyskland. Båda besöken ledde till många diskussioner om likheter och skillnader på logistikverksamheter mellan Sverige och Tyskland. Överlag var studieresan ett bra och lärorikt tillskott för studenternas utbildning. Stipendieansökan: Studieresa till Hamburg för 30 logistikelever och 12 masterelever Sökande: Mats Johnsson, Universitetslektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap Beviljat belopp: 20 000 kr Slutdatum för projektet: Februari 2016

Comments


bottom of page