top of page

Milleniumdialogen - Instastories och Snapchat

Milleniumdialogen - Instastories och Snapchat Tisdagen den 26 september genomförde vi vår första Milleniumdialog där företag och studenter möttes för att diskutera hur företag kan använda sig av sociala medier i form av Instastories och Snapchat. Studenterna upplevde det som ett intressant tillfälle där de fick möjlighet att få en insyn i hur företag arbetar med sociala medier. Framförallt uppskattade de det faktum att det var verklighetsförankrat samt att de fick en inblick i hur företagen tänker rent företagsmässigt. Förutom att det var roligt att höra att företagen tycker sociala medier är av vikt att arbeta med tyckte studenterna även att det var intressant att förstå hur folk i deras egna omgivning tänker om det. Exempel på vad som framgick under workshopen är det faktum att företag ska försöka vara mer personliga på sociala medier. En student uttryckte det som att ”man vill inte veta saker man kan ta reda på själv” utan genom sociala medier kan företag berätta och visa upp andra delar. Slutligen var studenternas tips till företagen att våga testa – det kanske inte alltid leder till direkt resultat men det handlar om relationsbyggande. De sa även att det är viktigare med kvantitet än med kvalitet.  Studenterna anser att den ordinarie marknadsföringen inte är bra och de är trötta på den och vill istället se vanliga människor. När det gäller Snapchat så använder studenterna det mer som ett kommunikationsverktyg med nära vänner - "titta vad jag gör nu", istället för att skriva sms eller liknande. Från företagens sida ansåg de att de fick med sig värdefulla tankar och tips som de kan arbeta vidare med. Det är spännande att prata om sociala medier då det är ett viktigt samt kul sätt att arbeta med varumärket på. Viktigt att fundera på varför och hur man som företag kan använda sociala medier, fokus på ”behind the scenes” och människorna bakom. Det ska vara äkta och personligt. Sociala medier är ett sätt att visa upp verkligheten. Vi tackar Ulrika och Madelene på Skandia fastigheter, Annika från Folkuniversitet, Anna från Zoegas samt studenterna Lisa, Felicia, Johanna, Ronja och Karolina. Milleniumdialogen är ett samverkansprojekt mellan Think Open Space, Lindholm & Co, Campus Webbyrå med Campus Vänner som samarbetspartner.

コメント


bottom of page