top of page

Studenter kan vara en del av företagens omvärldsbevakning

Kompetensförsörjningen är en ständigt återkommande fråga för företagens tillväxt, i värsta fall kan det handla om en överlevnadsfråga. Att kunna ha en bra dialog med dagens unga generation, som är framtidens medarbetare, kan ge en mycket god inblick i hur de ser på saker som medarbetarskap, empolyer branding, feedback och företagskultur. Varje ny generation påverkas av det omgivande samhället och det blir än viktigare som företag att hänga med i vad som händer. Innovation, kreativitet och att ha roligt är viktiga ingredienser för dagens unga. 85% Av världens studenter tycker att deras arbete skall vara en del av vem de är. De söker meningsfullhet och en kultur som de kan identifiera sig med. Genom att fundera över och kontinuerligt bygga sitt ”arbetsgivarvarumärke” kan arbetsgivare skapa  goda förutsättningar att lyckas såväl med att rekrytera den kompetens man önskar som att få de medarbetare man har att känna stolthet. Någon sa – tycker du att det går snabbt nu – betänk – det kommer aldrig mer att gå så här långsamt. Genom omvänt mentorskap kan du som företag få en bra dialog med studenter och hålla dig uppdaterad om vad olika generationer värderar i sitt arbetsliv. Sofie Bergdahl, VD för Lunicore,  och tidigare student vid Campus Helsingborg har under ca ett års tid varit mentor åt Campus Vänners ordförande Kristina Jarring Lilja. De har haft ett spännande och lärorikt utbyte. Vill du läsa mer om deras erfarenheter klicka här. Under 2017 har 15 par varit aktiva och testat konceptet med mycket positiva reaktioner från både mentorerna och från adepterna. Vi kommer att fortsätta köra konceptet under 2018 och hoppas på många givande utbyten. Är du intresserad av att testa Omvänt mentorskap kontakta mikael.ottebrant@campusvanner.se. För att läsa mer om Omvänt mentorskap klicka här.

Kommentare


bottom of page