top of page

Studentprojekt - Prisma

I våras inledde vi ett samarbete tillsammans med Miljöbron för att öka möjligheterna till att driva projekt med studenterna på Campus Helsingborg inom hållbarhetsområdet. Det resulterade i ett projekt mellan studenter på Strategisk Kommunikation och Wihlborgs/Hetch. Förra veckan fick vi lyssna på en väldigt intressant presentation och väldigt nöjda beställare. Campus Vänner är väldigt glada för att vi fått vara med och hjälpa till att möjliggöra detta. Vi passade på att ställa lite frågor till studenterna Rebecka Forsberg, Sara Fregert, Wilma Frennfelt, Malin Hansen & Malin Karlsson och även till Malin Johansson från Wihlborgs. Se nedan för att se vad de tyckte om att göra detta projekt tillsammans.  Vad handlade projektet om som ni gav i uppdrag till studenterna? Studenterna fick i uppdrag att ta fram en långsiktig kommunikationsstrategi för vårt fina kontorshus Prisma som ligger i Oceanhamnen i Helsingborg. Varför var det viktigt att få studenternas syn på Prismas framtida strategi och utveckling? Det är alltid en förmån att få jobba tillsammans med studenter. Man får ofta väldigt intressanta aha-upplevelser och nya perspektiv! Att få en grupp kloka studenter att ge sin bild på Prismas styrkor och hur de anser att vi bör kommunicera dessa styrkor till olika målgrupper vidgar våra vyer och ger oss nya infallsvinklar. Dessutom önskar vi ju att Prisma ska vara ett levande hus där näringsliv och studenter kan mötas och nätverka. Vad tar ni med er från projektet? Studenterna har gjort ett fantastiskt jobb och jag är grymt imponerad. En viktig insikt som jag tycker de beskrev väldigt fint var att Prisma är en fantastisk byggnad, men att det trots allt är insidan som är det allra viktigaste. Det liv och nätverksmöjligheterna som HETCH och hyresgästerna skapar inne i Prisma är det verkliga värdet och det som gör Prisma så attraktivt! Frågor till Rebecka, Sara, Wilma, Malin och Malin:

Hur var det att få jobba med ett så stort projekt som en kommunikationsstrategi för Prisma? Att arbeta med ett stort projekt som en kommunikationsstrategi för Prisma satte verkligen våra teoretiska kunskaper på prov. Projektet kunde angripas på flera olika sätt, vilket i sin tur skulle landa i helt skilda lösningar och förslag. Eftersom vi fick fria tyglar av Wihlborgs, gav detta oss den stora möjligheten att göra vår egen tolkning utifrån projektbeskrivningen och vårt initiala möte. För vår egen skull ägnade vi därför mycket tid på att diskutera våra olika tolkningar av projektet och alternativ för vår slutproduktion. När vi hittat en gemensam riktning för projektet skapade vi därför tidigt vårt eget ramverk för vår produktion. Eftersom projektet som sagt kunde tolkas på en mängd olika sätt valde vi därför att presentera vårt arbeta löpande, och ha avstämningar via mail med Wihlborgs. På så sätt involverades företaget även i hela processen så att de också var insatta i vilken riktning vi valde för projektet, och i vilket omfång de kunde förvänta sig. För vår del var det väldigt skönt att få ett godkännande längs vägen.Vilka var de största utmaningarna för er? De största utmaningarna med projektet var att initiera och bana väg för en långsiktig kommunikationsstrategi på bara 6 veckor. Det var ett väldigt omfattande projekt där många bitar behövde falla på plats. Det var även en utmaning att utföra ett grupparbete digitalt och på distans, till exempel att behöva genomföra intervjuer och ha gruppmöten via Zoom. Det skapar såklart en rad hinder i kommunikationen när man endast kan kommunicera digitalt och inte träffas fysiskt. Men å andra sidan innebar det att vi kunde vara mer flexibla och tidseffektiva.

Vilka lärdomar tar ni med er och hur var det att jobba tillsammans med Wihlborgs och Hetch i detta? Vi fick som sagt fria tyglar från Wihlborg och därmed lärde vi oss att ta ett stort eget ansvar för att planera projektet. Det var även väldigt lärorikt att arbeta utifrån en brief och uppdragsgivarens önskemål. Wihlborgs och Hetch var väldigt tillmötesgående under projektet och de var generösa med sin tid och svarade på alla frågor som dök upp. De var även väldigt uppmuntrande och visade stort intresse för vårt arbete. Vi upplevde verkligen att det vi gjorde uppskattades, vilket var väldigt roligt, och vi hoppas att det kan vara till stor nytta för dem i marknadsföringen av Prisma.Vi fick prata med flera olika personer på båda företagen vilket gav en bred vinkel. Att jobba mot en uppdragsgivare gav oss många lärdomar inför framtiden. Exempelvis så lärde vi oss att en del av de teorier och modeller vi utgått från under vår utbildning, inte alltid är applicerbara på samma sätt i en verksamhet i praktiken. 

Hur värdefullt är det för er som studenter att få jobba med projekt som detta? Det har varit mycket värdefullt att arbeta med projektet eftersom vi fått möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper och teorier vi studerat under utbildningen. Det gav oss även förståelse för hur mycket vi redan kan och den potential vi som studenter faktiskt har när vi sedan ska ut i arbetslivet. Det var även väldigt lärorikt att få en insyn i vilka behov ett stort företag kan ha gällande kommunikativa utmaningar. Utöver detta har vi knutit värdefulla kontakter inför arbetslivet, vilket är en stor fördel nu när vi snart tar examen. Vi är även väldigt tacksamma till Miljöbron Skåne för deras stöd genom hela processen och att de gav oss möjligheten att vara delaktiga i projektet. 

Stort tack till Wihlborgs & Hetch för ert engagemang och stort tack till Miljöbron för deras samarbete. Även grymt imponerade av studenternas rapport. Vi hoppas på flera spännande möten och aktiviteter på Prisma framöver.

/Campus Vänner

Коментарі


bottom of page